วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

ประวัติของข้าพเจ้า


ชื่อ น.ส.พรทิพย์ อำไพจิต

ชื่อเล่น เจ

อายุ 22

เกิด 28 กันยายน 2529

อยู่บ้านเลขที่ 199 ม.4 ต.บ้านคา อ. บ้านคา

จ.ราชบุรี 70180

มีพี่น้องจำนวน 4 คน มีผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 1 คน

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ปี 4 เอก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจบจาก โรงเรียนบ้านลำพระ

ระดับมัธยมศึกษาจบจาก โรงเรียนบ้านคาวิทยา

อนาคตอยากเป็น ครู,ทหาร

คติประจำใจ คิดดี ทำดี ไม่มีใครทำร้ายเราได้

ไม่มีความคิดเห็น: