วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

สถานที่ตั้ง 48/1 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7181
0-3233-7129
โทรสาร 0-3233-7181

ไม่มีความคิดเห็น: