วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2551

สถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานอัยการจังหวัดราชบุรี

สถานที่ตั้ง 48/1 ถนนสมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทรศัพท์ 0-3233-7181
0-3233-7129
โทรสาร 0-3233-7181

ประวัติของข้าพเจ้า


ชื่อ น.ส.พรทิพย์ อำไพจิต

ชื่อเล่น เจ

อายุ 22

เกิด 28 กันยายน 2529

อยู่บ้านเลขที่ 199 ม.4 ต.บ้านคา อ. บ้านคา

จ.ราชบุรี 70180

มีพี่น้องจำนวน 4 คน มีผู้ชาย 3 คน ผู้หญิง 1 คน

ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ ปี 4 เอก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติการศึกษา ระดับประถมศึกษาจบจาก โรงเรียนบ้านลำพระ

ระดับมัธยมศึกษาจบจาก โรงเรียนบ้านคาวิทยา

อนาคตอยากเป็น ครู,ทหาร

คติประจำใจ คิดดี ทำดี ไม่มีใครทำร้ายเราได้

ปฏิบัติการสร้างเว็บบล็อกเพื่อกสรมีประสบการณ์วิชาชีพ


น.ส.พรทิพย์ อำไพจิต
รหัส 484401058
เอก นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2551

พรทิพย์ อำไพจิตเอกนิติศาสตร์ ปี 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

พรทิพย์ อำไพจิต

เจเจ
เจเจ